№67 МГ ОТК №67 мектеп-гимназиясынын окуу-тарбия комплекси

Биз бирге женебиз!